Antiwave baneskillere

Antiwave baneskillere finnes i to ulike størrelser – i dimensjonene – 110 mm for trening og 150 mm for stevne. Standardlengder for disse dimensjoner er 25 meter og 50 meter.

Andre lengder finnes også. 16,66 m og 33,33 mm er det vanligste. Fargemessig har vi også to standard-formasjoner:
Røde ender (første og siste fem meter) og deretter blå og vite seksjoner alternativt
Røde ender (første og siste fem meter) og deretter gule flottører og vinger.

Det også mulig å bestille i Fina-farger. Det betyr at baneskillerne har de farger som brukes på store internasjonale mesterskap. Fina-farger kan bestilles til bassenger med minimum åtte baner og hvor det er behov for ni baneskillere . I et sett med baneskillare med f.eks Fina-farger inngår:
2 grønne , 4 blå og 3 gule baneskillare. Alle disse har røde ender.
Dette er en fargekombinasjon kun pålagt ved internasjonale mesterskap (EM og VM).

Alle baneskilliere har 15 meters markeringer i annen farge – på 50 meters finnes også en 25 meters markering. Disse markeringene ved 15 m, resp. 25 m, står i FINAs reglement.
Alle baneskillere avsluttes med en krok. Antiwaves baneskillere strammes uten noe ekstra verktøy – kun ved en enkel strammer (se bildet).

Info om Antiwave baneskillere: Antiwave