Renovering

Ved rehabilitering av gamle basseng, benyttes RenovAction® som er en patentert og unik teknologi tilhørende Myrtha Pools®. Den er spesielt utviklet for renovering av svømmebassenger og fornying av eksisterende offentlige, private, fritids- og konkurransebassenger. Prosessen er basert på Myrtha®-teknologien, som er det mest avanserte som finnes innen svømmebassengindustrien. RenovAction bygger på samme teknologi som Myrtha®, det vil si et system med prefabrikkerte moduler bestående av laminerte paneler og støtter i rustfritt stål.

PDF på norsk: RenovAction

Video om: RenovAction

Kontakt oss